it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na: przeprowadzeniu doradztwa techniczno-konstrukcyjnego i nadzoru nad wykonaniem matryc i oprzyrządowania produkcyjnego dla nowego produktu w ramach etapu wdrożenia rozwiązań na rynek, należących do kategorii kosztów: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Zapytanie ofertowe 1/2022 z dnia 11.02.2022r.:

Zapytanie ofertowe 1/2022 z dnia 11.02.2022

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.02.2022r., godz: 10:00

Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 11.02.2022r. dotyczące przedstawienia oferty na: przeprowadzenie doradztwa techniczno-konstrukcyjnego i nadzoru nad wykonaniem matryc i oprzyrządowania produkcyjnego dla nowego produktu w ramach etapu wdrożenia na rynek, należących do kategorii kosztów: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, odbywającego się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”. Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-24-0052/18-00.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma: Lech Niwiński NEBU, ul. Krzyżowa Góra 21, 41-936 Bytom, NIP 6442340552.

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 21.02.2022r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w niniejszym linku: Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 21.02.2022r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.02.2022r., godzina 13:05