it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wytworzenie oprzyrządowania produkcyjnego - niezbędnego do wdrożenia na rynek nowego produktu, dla detali wykonywanych motodą termoformowania próżniowego, należącego do kategorii kosztów: Nabycie albo wytworzenie środków trwałych. Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-24-0052/18-04

Zapytanie ofertowe 3/2022 z dnia 8.03.2022r.:

Zapytanie ofertowe 3/2022 z dnia 8.03.2022r

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Dokumentacja detalu - SD100807

Dokumentacja detalu - SD101204

Data zamieszczenia ogłoszenia: 8.03.2022r., godz: 12:55

Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,
Z uwagi na brak złożonych ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2022 z dnia 8.03.2022r. dotyczące przedstawienia oferty na: wytworzenie oprzyrządowania produkcyjnego - niezbędnego do wdrożenia na rynek nowego produktu, dla detali wykonywanych metodą termoformowania próżniowego, należących do kategorii kosztów: Nabycie albo wytworzenie środków trwałych, odbywające się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”. Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-24-0052/18-04, informujemy, że zapytanie ofertowe ma status: Nierozstrzygnięte.

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 8.03.2022r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w niniejszym linku:

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 3/2022 z dnia 16.03.2022r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.03.2022r., godzina 10:48