Aktualizacja wytycznych AMERICAN HEART ASSOCIATION 

it's safe here

Co 5 lat publikowane są Wytyczne American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia.

Wprowadzane co 5 lat zmiany oparte są na prowadzonych badaniach, a opracowane są z myślą o osobach wykonujących resuscytację. Wspomniane badania są następnie oceniane, w tym roku w ocenie wzięło udział 250 recenzentów z 39 krajów.

Nowe wytyczne wspominają o mających miejsce niedawno w Szwecji badaniach, które wykazały, wzrost podejmowania RKO przed przybyciem Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadku stosowania systemu powiadamiania osób przeszkolonych w zakresie RKO na telefon komórkowy. Ze względu na niską szkodliwość oraz powszechność korzystania z tego typu urządzeń cyfrowych, wytyczne zachęcają  do rozważenia włączenia tej metody do systemu postępowania w przypadku pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia.

Kładą  również szczególny nacisk na szybkie rozpoznanie potencjalnego nagłego zatrzymania krążenia przez dyspozytorów i niezwłoczne przekazanie instrukcji dotyczących RKO osobie zgłaszającej zdarzenie.

Aktualizacja Wytycznych AMERICAN HEART ASSOCIATION po raz kolejny podkreśla znaczenie publicznego dostępu do Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych. Wskazuje na szczególną rolę szkoleń z pierwszej pomocy, które zwiększają świadomość a przede wszystkim nasze umiejętności. Porusza również tematykę zwiększenia przeżywalności dzięki szybkiemu zastosowaniu AED, co poparte jest dowodami naukowymi. Dodatkowo zachęca do użytkowania dostępnych środków ułatwiających nam lokalizację defibrylatorów np. mapy AED.