it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na: opracowaniu projektu technicznego do budowy prototypów oraz opracowaniu końcowej wersji projektu technicznego i skład dokumentacji wykonawczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Zapytanie ofertowe 1/2020 z dnia 11.02.2020r.:

Zapytanie ofertowe 1/2020 z dnia 11.02.2020

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.02.2020r., godz: 14:25


Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 11.02.2020r. dotyczącego zakupu usług doradczych polegających na opracowaniu projektu technicznego do budowy prototypów oraz opracowaniu końcowej wersji projektu technicznego i skład dokumentacji wykonawczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma: Lech Niwiński NEBU, ul. Krzyżowa Góra 21, 41-936 Bytom, NIP 6442340552.

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 20.02.2020r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym linku.

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 11.02.2020r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.02.2020r., godzina 10:26