Fundusze Europejskie

FE POIR poziom pl 1 rgb

HS Medical Poland Anna Jany realizuje projekt pn. "System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Celem projektu jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie na rynek nowego projektu wzorniczego. Jako rezultat projektu powstanie nowy produkt (system), który stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynku.

Wartość projektu brutto: 1 278 954,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 039 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 653 830,00 PLN