it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na: wykonaniu dwóch iteracji prototypów, przeprowadzeniu analiz, testów nowego produktu w celu dokonania zmian i korekt w dokumentacji wzorniczej, technicznej i wykonawczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Zapytanie ofertowe 2/2020 z dnia 19.10.2020r.:

Zapytanie ofertowe 2/2020 z dnia 19.10.2020 cz.1

Zapytanie ofertowe 2/2020 z dnia 19.10.2020 cz.2

Załącznik nr 6 - Materiały

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Wzór umowy na realizację zadania

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.10.2020r., godz: 16:00


Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 19.10.2020r. dotyczącego zakupu usług doradczych polegających na wykonaniu dwóch iteracji prototypów, przeprowadzeniu analiz, testów nowego produktu w celu dokonania zmian i korekt w dokumentacji wzorniczej, technicznej i wykonawczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma: Lech Niwiński NEBU, ul. Krzyżowa Góra 21, 41-936 Bytom, NIP 6442340552. Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 20.02.2020r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym linku.

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 19.10.2020r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.10.2020r., godzina 13:45