it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wytworzenie form wtryskowych i matryc dla elementów nowego produktu niezbędnych do jego wdrożenia na rynek,
należących do kategorii kosztów: Nabycie albo wytworzenie środków trwałych. Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-24-0052/18-04

Zapytanie ofertowe 2/2022 z dnia 1.03.2022r.:

Zapytanie ofertowe 2/2022 z dnia 1.03.2022r.

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Dokumentacja detalu - SD101804

Dokumentacja detalu - SD102204

Data zamieszczenia ogłoszenia: 1.03.2022r., godz: 16:50

Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 2/2022 z dnia 1.03.2022r. dotyczące przedstawienia oferty na: wytworzenie form wtryskowych i matryc dla elementów nowego produktu niezbędnych do jego wdrożenia na rynek, należących do kategorii kosztów: Nabycie albo wytworzenie środków trwałych, odbywające się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”. Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-24-0052/18-04.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma:

FORM-PLAST S.A., ul. Toruńska 143, 85-831 Bydgoszcz NIP 5540234626

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 9.03.2022r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w niniejszym linku:

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 9.03.2022r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.03.2022r., godzina 10:50