it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na opracowaniu projektu postaci i dokumentacji wzorniczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „System instalacji, przechowywania i zabezpieczenia defibrylatorów w przestrzeni publicznej wraz z oznakowaniem miejsca instalacji”

Zapytanie ofertowe 3/2019 z dnia 15.10.2019r.:

Zapytanie ofertowe 3/2019 z dnia 15.10.2019

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.10.2019, godz: 21:15

Informacja o wynikach postępowania


Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 15.10.2019r. dotyczącego zakupu usług doradczych polegających na opracowaniu projektu postaci i dokumentacji wzorniczej nowego produktu w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap tworzenia rozwiązań), należących do kategorii kosztów: Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma: Ergo Design Sp. z o.o., ul Przemysłowa 13, 30-701 Kraków. Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 25.10.2019r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym linku.

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 15.10.2019r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.10.2019, godzina 18:59