Projektowanie bezpiecznej przestrzeni

it's safe here

racjonalnie, ekonomicznie i mądrze.

Wdrożenie defibrylatorów AED w przestrzeniach miejskich lub w obiektach zajmujących dużą powierzchnię wymaga przygotowania dobrego planu oraz zaprojektowania całego procesu wyposażenia danego miejsca w defibrylatory. 


Doradztwo w zakresie informacji o dostępnych na rynku modelach pozwala na uniknięcie błędów w zakresie doboru właściwego sprzętu. Pomagamy wybierać defibrylatory ekonomiczne, proste w obsłudze, produkowane w krajach Unii Europejskiej, mające najdłuższą na rynku gwarancję producenta oraz posiadające niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo oferujemy pokaz sprzętu oraz możliwość przetestowania wersji treningowej, co pozwala na świadome podjęcie właściwego wyboru. 

W przypadku wdrożeń w miejscach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa ( np. na pokładach samolotów) oferujemy dodatkowe wsparcie w stworzeniu potrzebnej dokumentacji oraz dostarczaniu produktów spełniających najwyższe wymogi wraz z międzynarodowymi certyfikatami, pozwalającymi na bezpieczne używanie sprzętu.  

Na spotkaniach, które organizujemy jesteśmy otwarci na poznanie Państwa potrzeb i budżetu. Oferujemy dokładne sprawdzenie rozmieszczenia poszczególnych kluczowych elementów obiektu oraz zaplanowanie całej inwestycji, tak aby wyposażenie, jakie zaproponujemy było realną odpowiedzią na Państwa potrzeby.  

Naszą współpracę dzielimy na dwa etapy: 


I etap współpracy 

1.  Sprawdzenie i przeanalizowanie rozkładu obiektu lub analizę kluczowych punktów otwartej przestrzeni miejskiej.

2.  Rozmowa oraz ustalenie budżetu przedsiębiorstwa/ miasta/ samorządu.

3. Przedstawienie planu wdrożenia defibrylatorów AED oraz dokładnego planu ich rozmieszczenia wraz z oznakowaniem oraz szafkami/ kapsułami lub gablotami z uwzględnieniem odpowiednio dobranych zabezpieczeń przed temperaturą/ kradzieżą/ czynnikami zewnętrznymi. 

4. Dopracowanie szczegółów współpracy jednostek z Zespołami Ratownictwa Medycznego lub Straży Pożarnej jeśli zachodzi taka potrzeba. 


II etap współpracy 

 1. Wdrożenie i dostarczenie sprzętu na wskazane miejsca. 

 2. Instalacja szafek, sprzętu, montaż oznakowań.

 3. Szkolenia pracowników ( sektor prywatny) oraz wsparcie w działaniach informacyjnych na danym obszarze w zakresie informacji skierowanej do społeczności ( plakaty, ulotki, informacje w mediach itd).


Po wdrożeniu oferujemy wsparcie merytoryczne, dodatkowe szkolenia, promocję danego przedsięwzięcia w mediach lub wśród lokalnej społeczności, tak aby idea, jaka towarzyszy wyposażaniu kolejnych miejsc w defibrylatory, przekładała się w realny wpływ na zwiększenie przeżywalności i wzrost bezpieczeństwa. 


obr333.jpg#asset:4316


Spójrz, kto nam zaufał: