Kursy z pierwszej pomocy

it's safe here

Oferujemy różne rodzaje kursów pierwszej pomocy. Razem z grupą ratowników medycznych przeprowadzamy je w całej Polsce.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych wedle precyzyjnie zbudowanych programów zajęć. Każdy kurs dodatkowo modyfikujemy w zależności od potrzeb Klienta, tak aby jego program był najbardziej dopasowany do realnych potrzeb. Dla Klientów których pracownicy narażeni są na uszkodzenia ciała, specjalną uwagę przykładamy części urazowej kursu. W przypadku pracowników umysłowych skupiamy się na części dotyczącej nagłych zachorowań. W każdym wypadku program kursu ustalany jest indywidualnie po dokładniejszym poznaniu grupy jaka będzie w nim uczestniczyć.

Nasze kursy przeprowadzane są z elementami programu teambuilding.

Celem takich kursów jest nauka pierwszej pomocy, oraz budowanie dobrych relacji między uczestnikami kursu. Zasada jest prosta. Nauczanie poprzez zabawę i elementy rywalizacji. Grupa uczestników jest dzielona na mniejsze zespoły, a po każdym bloku teoretycznym kursanci konfrontowani są z symulowaną sytuacją,w której muszą wykorzystać zdobytą wiedzę. Wyniki uczestników są oceniane, a żeby zdobyć najlepszy wynik należy ze sobą współpracować i działać wedle zasad pierwszej pomocy.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z najczęściej wybieranymi rodzajami szkoleń.

BLS + AED

3,5 godzinny kurs dla grupy 10-15 osób

Kurs BLS (Basic Life Support)+ AED (Automated External Defibrillator) skupia się na podstawowy zabiegachresuscytacyjnych przy użyciu automatycznego defibrylatora. Dodatkowo jest onposzerzony o niezbędne przy nauce tej tematyki informacje dotyczącepodstawowych środków bezpieczeństwa, sposobów wzywania pomocy, postępowania zosobami nieprzytomnymi oraz wybranymi nagłymi zachorowaniami i stanamizagrożenia życia.

Kurs BLS + AED przygotowuje uczestników do działań wsytuacjach stanów zagrożenia życia, przy użyciu automatycznych defibrylatorów.Podczas kursu szczególna uwaga skupiona jest na praktycznym ćwiczeniupoznawanych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu pomocydydaktycznych, takich jak m.in. fantomy oraz treningowe AED.

Optymalna ilość osób: 10-15

Czas trwania szkolenia: około 3,5 h

Prowadzący : Ratownik medyczny z certyfikatem ERC.

Po ukończeniu kursu wystawiamy Certyfikaty imiennie dla uczestników.

Zagadnienia

Zdobyte umiejętności

Czas zajęć teoretycznych

Czas zajęć praktycznych

INFORMACJE WSTĘPNE

Wprowadzenie, po którym uczestnicy będą wiedzieć:

- czym jest pierwsza pomoc,

- jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych

5 minut

BEZPIECZEŃSTWO

Blok mający na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.

15 minut

WEZWANIE POMOCY

Część kursu obrazująca zasady działania, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.

20 minut

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

Nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami.

10 minut

20 minut

NAGŁE

ZATRZYMANIE

KRĄŻENIA

Nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.

30 minut

30 minut

AED

Część przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności. Poparta ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu treningowego AED.

30 minut

30 minut

NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

Nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak:

- omdlenia, choroba wieńcowa

- udar

- alergie

15 minut

WSPARCIE PSYCHICZNE DLA POSZKODOWANEGO

Omówienie form wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej.

5 minut

Razem

2 godz.

10 min

1 godz.

20 min

Razem czas kursu

3 godziny

30 min

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

6 godzinny kurs dla grupy 10-15 osób

Podstawowy kurspierwszej pomocy przygotowuje uczestników do działań w sytuacjach stanówzagrożenia życia, najczęstszych urazach oraz nagłych zachorowaniach. Podczaskursu szczególna uwaga skupiona jest na praktycznym ćwiczeniu poznawanychzagadnień z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu pomocy dydaktycznych, takichjak m.in. fantomy oraz treningowe AED .

Optymalna ilość osób: 10-15

Czas trwania szkolenia: około 6 h

Prowadzący : Ratownik medyczny z certyfikatem ERC.

Po ukończeniu kursu wystawiamy Certyfikaty imiennie dla uczestników.

Zagadnienia

Zdobyte umiejętności

Czas zajęć teoretycznych

Czas zajęć praktycznych

INFORMACJE WSTĘPNE

Wprowadzenie, po którym uczestnicy będą wiedzieć:

- czym jest pierwsza pomoc,

- jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych

5 minut

BEZPIECZEŃSTWO

Rozdział mający na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.

15 minut

WEZWANIE POMOCY

Część obrazująca zasady działania, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.

15 minut

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

Nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami.

15 minut

20 minut

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

Nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.

30 minut

30 minut

AED

Część przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności. Poparta ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu treningowego AED.

40 minut

30 minut

ZADŁAWIENIA

Nauka postępowania w przypadku zadławienia, nauka rękoczynu Heimlicha.

20 minut

RANY, TAMOWANIE KRWOTOKÓW

Rozpoczęcie bloku urazowego kursu. Praktyczna nauka postępowania podczas tamowania krwotoków, nauka wykorzystania odpowiedniego opatrunków przy różnych rodzajach zranień.

20 minut

20 minut

URAZY

Omówienie najczęstszych urazów ciała i nauka ich zaopatrywania.

20 minut

20 minut

URAZY ŚRODOWISKOWE

Omówienie podtopień, porażeń.

15 minut

NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE

ŻYCIU

Nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak:

- omdlenia, choroba wieńcowa

- udar

- alergie

20 minut

ZATRUCIA

Nauka o rodzajach zatruć oraz postępowaniu ratowniczym na przykładach.

20 minut

WSPARCIE PSYCHICZNE DLA POSZKODOWANEGO

Omówienie form wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej.

5 minut

Razem

4 godz

2 godz.

Razem czas kursu

6 godzin

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

8 godzinny kurs dla grupy 10-15 osób

Pełny kurs pierwszej pomoc charakteryzuje się dużą dawką teoretycznych informacji przekazanych uczestnikom, popartych utrwaleniem zdobytej wiedzy poprzez liczne ćwiczenia praktyczne. Kurs jest prowadzony przy użyciu pomocy dydaktycznych, takich jak m.in. fantomy oraz treningowe AED, a czas jego trwania to 8 godzin.

Optymalna ilość osób: 10-15

Czas trwania szkolenia: około 8 h

Prowadzący : Ratownik medyczny z certyfikatem ERC.

Po ukończeniu kursu wystawiamy Certyfikaty imiennie dla uczestników.

Zagadnienia

Zdobyte umiejętności

Czas zajęć teoretycznych

Czas zajęć praktycznych

INFORMACJE WSTĘPNE

Wprowadzenie, po którym uczestnicy będą wiedzieć:

- czym jest pierwsza pomoc,

- jakie przepisy prawne traktują o udzielaniu pierwszej pomocy

- jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych

10 minut

BEZPIECZEŃSTWO

Część mająca na celu przedstawienie możliwych zagrożeń dla ratownika, poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauki jak im przeciwdziałać.

20 minut

WEZWANIE POMOCY

Część obrazująca zasady działania systemu ratownictwa medycznego, „łańcucha ratunkowego”, miejsca w których można uzyskać pomoc i sposoby wzywania pomocy.

20 minut

20 minut

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

Nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami.

10 minut

30 minut

NAGŁE ZATRZYMANIE

KRĄŻENIA

Nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.

30 minut

40 minut

AED

Nauka przygotowująca do użycia automatycznego defibrylatora. Nauka o budowie, zasadach działania, dostępności. Poparta ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu treningowego AED.

30 minut

30 minut

ZADŁAWIENIA

Nauka postępowania w przypadku zadławienia, nauka rękoczynu Heimlicha.

20 minut

RANY, TAMOWANIE KRWOTOKÓW

Rozpoczęcie bloku urazowego kursu. Nauka postępowania podczas tamowania krwotoków, nauka wykorzystania odpowiedniego opatrunków przy różnych rodzajach zranień.

30 minut

40 minut

URAZY

Omówienie wybranych urazów ciała i nauka ich zaopatrywania.

30 minut

30 minut

URAZY ŚRODOWISKOWE

Omówienie podtopień, porażeń, ukąszeń i użądleń.

30 minut

NAGŁE ZACHOROWANIA i STANY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

Nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak:

- omdlenia, choroba wieńcowa

- udar

- stany cukrzycowe

- ataki astmy, alergie

30 minut

ZATRUCIA

Nauka o rodzajach zatruć oraz postępowaniu ratowniczym na przykładach.

20 minut

WSPARCIE PSYCHICZNE DLA POSZKODOWANEGO

Często pomijany temat ma kursach pierwszej pomocy, lecz w naszej opinii szalenie ważny. Nie raz wsparcie psychiczne poszkodowanego decyduje o sukcesie bądź niepowodzeniu akcji ratowniczej.

20 minut

Razem

5 godzin

3 godziny

Razem czas kursu

8 godzin

W ofercie również:

- Kursy pierwszej pomocy w zakładach pracy

- Kursy dla nauczycieli

- Kursy dla przedszkolaków i uczniów

- Kurs "Pierwsza pomoc na drodze"

- Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- Specjalistyczne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy ( KPP)