AED – co oznacza ten skrót?

it's safe here

Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca i dzięki temu, usystematyzowanie jego rytmu. Urządzenie kojarzy się nam się z ciężkim, medycznym sprzętem używanym w warunkach szpitalnych i faktycznie, tak właśnie jest. Wraz z rozwojem świadomości, jak bardzo ważna jest defibrylacja w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, skonstruowano tak zwany defibrylator AED. Co dokładnie oznacza skrót "AED"?

Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. Jednocześnie, ze względu na poręczny rozmiar nadaje się doskonale, jako wyposażenie służb ratowniczych (GOPR, WOPR) czy też straży miejskiej i policji. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator.

AUTOMATYCZNY – Defibrylator AED to urządzenie w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca, migotania komór. Samaritan Pad prowadzi prostymi komunikatami przez cały proces ratowania życia i po przyklejeniu elektrod samodzielnie bada rytm serca. Dzięki temu, również samodzielnie zaleca podanie impulsu elektrycznego.

ZEWNĘTRZNY – Dlatego, ponieważ wszelkie czynności ratunkowe odbywają się za pomocą elektrod, przyklejanych na skórę pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po zakończonej akcji ratunkowej należy wymienić je na nowy zestaw Pad-Pak. Podczas akcji ratunkowej jednego pacjenta, elektrod można używać wielokrotnie.

DEFIBRYLATOR – Urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia.