Defibrylator serca - zasada działania

it's safe here

Mówiąc krótko, defibrylator serca – stosowany najczęściej w sytuacji zagrożeń życia i zdrowia podczas nieszczęśliwych zdarzeń nagłego zatrzymania krążenia – jest to urządzenie medyczne, które analizuje pracę serca i w przypadku konieczności, za pomocą elektrod defibrylacyjnych, dostarcza do niego określoną energię elektryczną. Gdy mamy do czynienia z nieprawidłowym rytmem serca, poprzez defibrylację doprowadzamy do stabilizacji jego pracy jako pompy. Defibrylatory serca to nowoczesne i niezawodne urządzenia, które poprzez specjalny program poprowadzą ratującego przez cały proces ratunkowy. A zatem, pamiętając ubiegłe lata, gdzie defibrylacją mogła zajmować się tylko osoba z wykształceniem medycznym, mamy teraz do czynienia z urządzeniami, które może obsługiwać osoba postronna, będąca najbliżej i najszybciej zdarzenia z nagłym zatrzymaniem krążenia. Jest to niezwykle istotne z uwagi na potrzebę natychmiastowego dostarczenia impulsu elektrycznego do serca , oczywiście pod warunkiem, że w pobliżu funkcjonuje punkt ratunkowy z defibrylatorem serca.

Defibrylator – zasada działania

Większość z nas defibrylację zna z dostępnych w telewizji seriali lub filmów, ale tylko nieliczni uczestniczyli przy takim zdarzeniu. Jako urządzenie medyczne defibrylator stanowi jednostkę centralną, a na unormowanie pracy serca wykorzystuje się specjalne elektrody przewodzące prąd stały o odpowiednio dużej mocy. Rozróżniamy dwa rodzaje tego typu urządzeń: dwufazowe i jednofazowe, różniące się wyładowaniami, funkcjami i wyglądem, choć cel, jaki mają osiągnąć, jest jeden – ratowanie zdrowia i życia. Zasada działania defibrylatora jest niezwykle prosta: program urządzenia poprzez elektrody przyklejone do ciała chorego odczytuje jego temperaturę, ciśnienie, EKG oraz na tej podstawie dokonuje analizy i dobiera odpowiednią siłę wstrząsów, które aplikuje do serca chorego. Rolą ratownika jest dokładne stosowanie się do komend głosowych lub poleceń widocznych na ekranie defibrylatora. Szansa na uratowanie życia ludzkiego z wykorzystaniem tego urządzenia sięga nawet 70% i dlatego tak istotne jest, by ich rozmieszczenie odpowiadało potrzebie szybkiego dostępu w miejscach występowania jak największej liczby osób.