Zasady defibrylacji dzieci

it's safe here

Przyczyna zatrzymania krążenia u dzieci w przeciwieństwie do NZK spotykanego u dorosłych powstaje nie w przypadku groźnego dla życia zaburzenia rytmu, a w wyniku wyczerpania się mechanizmów obronnych organizmu lub w przypadku urazów. Głównym jednak powodem powstania nagłego zatrzymania krążenia u dzieci jest hipoksja, a więc niedostateczna ilość tlenu w organizmie dziecka.

Jeżeli dziecko nie reaguje i nie wyczuwamy oddechu, należy w pierwszej kolejności (podobnie jak w przypadku defibrylacji osoby dorosłej) udrożnić drogi oddechowe.

Defibrylacja

Pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy resuscytacją dorosłych a dzieci jest wykonie w pierwszej kolejności 5 oddechów ratowniczych. Po tej czynności ponownie sprawdzamy oddech. Jeśli oddechów jest mniej niż 2 na 10 sekund rozpoczynamy RKO, uciskając klatkę piersiową w tempie 100-120 na 1/3 głębokości przednio tylnej tejże klatki. W ramach pierwszej pomocy nie sprawdza się tętna, technika ta opóźnia rozpoczęcie RKO, dając złudne wrażenie, że pacjent ma tętno. Badanie tętna pozostaje dla personelu medycznego i ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzimy, aż do momentu podłączenia dziecka do defibrylatora AED. Należy pamiętać o podłączeniu do defibrylatora elektrod pediatrycznych. Dlaczego jest to bardzo ważne? Energia jaką powinny być defibrylowane dzieci od 1 do 8 roku życia jest dużo niższa i wynosi 50 J, dodatkowo zamieszczenie elektrod różni się od tego na klatce piersiowej dorosłego pacjenta – w przypadku dzieci jest to lokalizacja przednio-tylna. W sytuacji kiedy do NZK dojdzie u dzieci w wieku powyżej 8 lat lub w przypadku wagi ciała powyżej 25 kg, stosujemy elektrody jak u dorosłych.

Po podłączeniu defibrylatora do ciała małego pacjenta, nastąpi analiza rytmu serca. Do rytmów nadających się do defibrylacji poza hipoksją czyli niedostatecznym dotlenieniem organizmu przyczyniają się również: hipowolemia – niedostateczna ilość krwi spowodowana krwawieniami zewnętrznym lub wewnętrznym, hipotermia – obniżenie temperatury ciała poniżej 35 oC oraz różnego rodzaju zaburzenia elektrolitowe.